Narzędzie, które przedstawia w postaci tabeli wykorzystanie pamięci, procesy, aktywność procesora. Wykorzystywany jest w Muninie gdzie na wykresie możemy sobie prześledzić jak to wszystko wygląda w jakimś tam przedziale czasowym.

Możemy program wywołać poprzez samo wpisanie vmstat i pojawi nam się tabela taka jak poniżej.Wywołanie programu vmstat 1 3 będzie nam odświerzał dane z częstostliwością jednej sekundy wyświetlając 3 wiersze wyników. Vmstat -d pokaże nam statystyki dysku, opcja -p i podanie partycji np. vmstat -p /dev/sda1 zaprezentuje operacje zapisu i odczytu. Vmstat -s to lista zdarzeń pamięci i procesora. Vmstat -m odczytuje listę dostępnych pamięci podręcznych ( /proc/slabinfo).

procs ———–memory———- —swap– —–io—- -system– —-cpu—-

r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa

0 0 0 449608 457804 2565868 0 0 4 1 5 0 5 2 92 1

 

Dane zajmują sześć kolumn. I pierwsza procs zawiera wartości :

 

r – liczba procesów oczekujących na czas procesora

b – uśpione procesy, których nie można przerwać

 

Druga kolumna to memory i wartości :

 

swpd – cała używana pamięć wirtualna

free – nie używana pamięć RAM

buff – pamięć bufora

cache – pamięć podręczna

 

Trzecia kolumna swap :

 

si (swap in) – jest to pamięć przekazywana z dysku do RAM

so (swap out) – jest tp pamięć przekazywana z RAM na dysk

 

Czwarta kolumna io :

 

bi – liczba bloków odczytywanych przez system w ciągu sekundy

bo – liczba bloków zapisywanych przez system w ciągu sekundy

 

Piąta kolumna to system :

 

in – liczba przerwań na sekundę

cs – liczba przełączeń kontekstu na sekundę

 

Szósta kolumna cpu, która zawiera wartości wyrażone w procentach :

 

us – odsetek czasu procesora dla procesów przestrzeni użytkownika

sy – czas procesora wymagany przez kernel do przetwarzania zdarzeń systemowych

id – czas bezczynności

wa – procesy które oczekują na dane wyjściowe lub wejściowe

 

O problemach z pamięcią RAM będą nam mówiły kolumny memory i swap. W kolumnie memory kolumna free ma małą wartość, a kolumna swapd ma wysoka wartość to nasz RAM i SWAP jest mocno wykorzystywany przez system. Jeśli przyjrzymy się kolumną swap i wartości si i so są wysokie i w kolumnie memory także wartości są wysokie, oznacza to że mamy za mało pamięci RAM.

O problemach z dyskiem dowiemy się z kolumny cpu wartości wa i kolumny io wartości bi i bo. Jeśli występują w nich wysokie wartości to oznacza na zbyt długi czas zakończenia operacji I/O.

Problemy z procesorem pokaże nam kolumna cpu i jeśli powtarza się sytuacja, że id wynosi około zera to procesor nie nadąża z obsłużeniem programów odpalonych w systemie. Wysoka wartość us oznacza, że za dużo czasu procesora jest zużywane na wykonywaniu programów, a wysoka wartość sy to za dużo czasu procesora jest zużywane na wykonywanie zadań systemowych. Jeśli w kolumnie procs wartość r także mamy wysoką wartosc oznacza to, że w systemie jest dużo procesów, które konkurują o dostęp do procesora. Wartość 1 oznacza jeden dominujący proces potrzebujący mocniejszego procesora.